Formirano Koordinaciono telo za realizaciju nastupa Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO 2020 – Dubai“

By |21.01.2021.|Inovacije|