Project Description

Креативно-иновативни мултифункционални центар

Нови век Ложионице

Где идеје и инспирација стварају будућност

Опис пројекта

Креативно-иновативни мултифункционални центар Ложионица, као објекат јавне намене, фокусиран је пре свега на садржаје из домена креативних индустрија, иновација и економије засноване на знању. Ложионица ће постати обележје Београда – дестинација која подједнако привлачи Београђане и туристе, стране и локалне; место стварања и сусрета талената. Место које својом аутентичношћу и креативном енергијом постаје средиште нових тенденција стваралаштва и економије засноване на знању.

Пројекат реконструкције и адаптације Ложионицe део је стратешке опредељености Владе Републике Србије да подржи развој иновационо-креативног екосистема, повољног за домаће и стране инвестиције. Сектор креативних индустрија већ сада чини више од 6 одсто БДП-а Србије, и за само последњих седам година кумулативни раст извоза сектора, у истом периоду, износи чак 81 одсто. Кумулативни раст извоза сектора, у истом периоду, износи чак 51 одсто. Овај пројекат у складу је и са стратешким кровним документима попут Стратегије паметне специјализације која препознаје креативне индустрије, а посебно сектор видео игара и визуелних ефеката, као мотор будућег одрживог економског и социјалног развоја наше земље.

Комплекс зграде Ложионица са окретницом и водоторњем налази се у залеђу Савског приобаља и припада целини Стари Београд у оквиру које се налази и велики број других споменика културе – зграда Државне штампарије (БИГЗ) и Парни млин, као и Београдски сајам, који имају огроман значај за културу, традицију и идентитет града. Комплекс припада целини између Бранковог моста, Карађорђеве улице, Савске улице, Савског трга, Булевара војводе Мишића, комплекса Београдског сајма и Старог железничког моста.

Ложионица ће након ревитализације постати једно од главних туристичких дестинација у Београду, незаобилазна станица индивидуалних туриста, младих, дигиталних номада, али и породица са децом. Отворени јавни простор окретнице понудиће богат уметнички садржај, са опредељеним простором за сајмове, поп-ап изложбе и зеленом површином за одмор и рекреацију. Ложионица ће на својеврстан начин допринети развоју културног туризма Београда – место сусрета и рађања идеја.

Ложионица ће бити државни објекат јавне намене. У мањем обиму имаће комерцијални садржај, а биће намењена и стручној и општој јавности.

У оквиру комплекса постојаће простор за одржавање догађаја и програма, као и мањих простора за радионице, истраживачки рад креативаца и иноватора, као и адаптабилан простор за извођачке и примењене уметности. У фокусу ће бити управо они сектори креативних индустрија који немају своје центре, попут дизајна и моде, како би се оснажио њихов развој кроз најсавременије моделе Фаблаб радионичарског простора за развој прототипа производа и колаборативни рад. Поред стручне јавности и професионалних удружења, којима ће на располагању бити и канцеларијски простор и програм за изградњу капацитета, Ложионица ће понудити велики јавни простор за рад и окупљање заједнице, као и простор за догађаје и програм на отвореном.

Адаптација и оживљавање старих објеката (индустријског наслеђа) и промене њихове намене представља тренд у свету који се показао као сврсисходан и продуктиван а пре свега одржив. Непокретно културно наслеђе има посебну социо-економску важност, поред културне, а уједно представља и урбани културни пејзаж града, који настаје из интеракције друштвених група и простора којем припадају и у односу на које они граде слојевити идентитет и културна значења. Окретница, Ложионица и водоторањ Железничке станице представљају целину од интереса за службу заштите градитељског индустријског и културног наслеђа.

Ово је пример добре праксе оживљавања напуштених објеката новим садржајима и стављања у функцију самоодрживог центра креативности и иновација у Београду. Ложионица ће одлуком Владе РС, као индустријско наслеђе које ужива статус претходне заштите, бити сачувана и у потпуности реновирана.

Из друге у четврту револуцију

Зграда Ложионице настала је пре готово једног века (1926.) када је заједно са зградом Главне Железничке станице, била велико технолошко достигнуће. Тада је Ложионица обезбеђивала гориво које је покретало моторе Друге индустријске револуције – железнице, гвожђе и челик, машине у производњи, пара и електрична енергија. Обновљена, Ложионица ће постати погон за развој Четврте индустријске револуције – креативност, иновације и знање.

Нови век Ложионице
О значају Ложионице рекли су…

Ложионица у сликама

Креативно-иновативни мултифункционлани центар Ложионица