Расписан међународни конкурс за архитектонско-урбанистичко решење археолошког локалитета Винча Бело Брдо

Категорије: ДизајнОбјављено: 10.04.2022.0,2 мин за читање
Аутор: Serbia Creates
ПОДЕЛИ

Републички завод за заштиту споменика културе и Удружење архитеката Србије, у сарадњи са националном платформом Србија ствара Владе Републике Србије расписали су међународни урбанистичко-архитектонски конкурс за реконструкцију и адаптацију комплетне зоне археолошког налазишта Винча Бело Брдо са припадајућим приобаљем.

Предмет конкурса подразумева неколико целина у оквиру археолошког налазишта, а пре свега изградњу будућег комплекса Научно-истраживачког центра, који је замишљен као регионални и Европски центар за мултидисциплинарна истраживања у области археологије, али и изградњу будућег Центра за посетиоце са великом зеленом површином. Конкурс подразумева и реконструкцију најуже зоне заштите археолошког налазишта, које постаје својеврсни музеј на отвореном и активно место ископавања, као и комплетно уређење приобаља од ушћа реке Болечице у Дунав и уређење обе обале реке, са изградњом пешачко-бициклистичке стазе, простором за одмор али и изградња низа садржаја попут – ботаничке баште, привремених објеката за продају сувенира, простор за дечије садржаје…

Винча Бело брдо, са Центром за посетиоце и Научно-истраживачким центром, постаће средиште развоја, иновација и инспирације – незаобилазна станица на културно-туристичкој мапи Европе.

„Спровођење међународног конкурса за уређење будућег археолошког парка једна је од низа активности у оквиру реализације Капиталног пројекта Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи које Републички завод за заштиту споменика културе, као носилац инвеститорских права, спроводи у име Владе Републике Србије. Очекујемо да кроз реализацију конкурса преиспитамо потенцијале и афирмишемо могућности уобличавања и развоја археолошког парка, који ће бити једнако атрактиван како научницима и посетиоцима, тако и локалној зајденици. Надамо се да ћемо кроз решења награђених конкурсних радова добити квалитетно, концептуално просторно решење будућег добро уређеног локалитета.

Посетиоци ће кроз различите нивое коришћења простора моћи да сагледају и разумеју како се одвијао живот у доба неолита. Локално становништво ће добити квалитетно и атрактивно животно окружење и нове развојне могућности. Истраживачи ће моћи да примењују и развијају најсавременије научне методе и истраживачке поступке у истраживању и тумачењу овог вишеслојног станишта насељеног у континуитету готово цео миленијум. Анкетни део конкурса ће се даље разрађивати кроз планску документацију, док ће архитектонска решења објеката Центра за посетиоце и Научно-истраживачког центра, као и примарне инфраструктурне мреже, кроз детаљну разраду на нивоу пројектно-техничке документације за дозволе и извођење бити у најкраћем могућем року припремљена за изградњу“, изјавила је проф. др Дубравка Ђукановић, директорка Републичког завода за заштита споменика културе.

Међународни конкурс само је део опште стратегије о развоју локалитета која подразумева бројне активности које ће на системски начин, након деценија занемаривања, уредити једно од најзначајних археолошких налазишта Европе, истиче Бојана Вишекруна, саветница председнице Владе Србије за креативне индустрије и науку и члан тима националне платформе Србија ствара.

„У складу са даљим развојем локалитета, при крају је и израда Стратегијског мастер плана и Студије оправданост за проглашење туристичког простора. Изузетно је важно на прави начин препознати даљи развој локалитета, означити његове границе и наставити системско улагање у опстанак и свеобухватну промоцију налазишта Бело брдо. У том смислу, будући развој овог локалитета почива на три стуба – културно наслеђе, наука и туризам. На тај начин омогућавамо одрживи развој налазишта које ће постати европска културно-туристичка дестинација, од чега ће највећу друштвену и економску корист имати најпре мештани Винче, а потом и цео Београд и Србија. Археолошко налазиште Винча Бело брдо, са Центром за посетиоце и Научно-истраживачким центром, коначно ће постати средиште развоја, иновација и инспирације – незаобилазна станица на културно-туристичкој мапи Европе“, истиче Вишекруна.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 04. септембар до 23:59 часова, док ће победничке радове, најкасније 15. септембра, прогласити жири у саставу: проф. Весна Цагић Милошевић, председница жирија, Бојана Вишекруна, саветница председнице Владе за креативне индустрије и науку; проф. др Дубравка Ђукановић, архитекта, директорка Републичког завода за заштита споменика; проф. Горан Рако, архитекта; Иља Микитишин, архитекта.

Више детаља о конкурсном задатку, начину учешћа и пропозицијама конкурса, могуће је пронаћи на званичној веб страници vinca.konkurs.rs