ВИШЕ ОД 50 ДЕЛАТНОСТИ: Шта производе креативне индустрије?

Категорије: Предузетништво, УметностОбјављено: 23.11.2021.0,2 мин за читање
Аутор: Serbia Creates
ПОДЕЛИ

Претходно смо говорили како се класификују креативне индустрије и како њихове карактеристике указују на велику разноврсност индустрија, односно делатности које овом сектору припадају. Међутим, специфичност и све већи значај овог сектора у стимулисању раста и развоја земље указују на потребу дефинисања мера економске политика којима би се подстакао развој и самог сектора.

Сектор креативних индустрија се од осталих сектора разликује на основу четири аспекта:

  1. оутпут односно производ ових индустрија,
  2. карактеристике предузећа која су у овим индустријама заступљена, као и
  3. карактеристике њиховог пословања, и
  4. запосленост

Текст је одломак из Извештаја Економског факултета Анализа економских ефеката сектора креативних индустрија на економију Србије. Комплетан извештај можете пронаћи ОВДЕ.

Креативне индустрије, производи

Кључна је интеракција између пружаоца и корисника услуге

Производи креативних индустрија се по више својих карактеристика разликују од производа осталих сектора. Конкретније, реч је о производима чији се квалитет утврђује након конзумирања (тзв. еxпериенце производи). Тако, код неких производа креативних индустрија, као што су фестивали, изложбе или тематски ресторани, кључна је директна интеракција између пружаоца и корисника услуге.

Значај креативних индустрија произилази из тога што ове индустрије производе, како приватна, тако и јавна добра. За разлику од производа креативних индустрија који имају карактеристике приватних добара, што подразумева да се понуда и тражња за њима сучељавају на тржишту, неки од производа креативних индустрија се сматрају јавним добрима, при чему је неопходно формализовати их у производе којима је могуће трговати, као што су компакт дискови или књиге позитивни ефекти се односе на значај који производи културних индустрија имају за национални и локални идентитет, важност културне разноликости

Учесници наступа Србије на Дубаи ЕКСПО

Креативне индустрије и ко у њима производи?

Сектор креативних индустрија је специфичан и у погледу предузећа која у њему послују. Доминантан тип предузећа која послују у сектору креативних индустрија јесу мала и средња предузећа. Конкретније, најчешће су у питању мала предузећа која запошљавају до десет, обично висококвалификованих радника, при чему су многи од њих самозапослени, не раде пуно радно време и/или су запослени на основу привремених уговора

Иако су у сектору креативних индустрија доминантно присутна мала и средња предузећа, у одређеним делатностима као што су медији, издаваштво, производња и дистрибуција аудио-визуелних производа, присутна су велика предузећа која често имају транснационални карактер.

Специфичност сектора креативних индустрија огледа се и у радној снази која је у овом сектору запослена. Термин „креативни радник“ добија на значају последњих година, подразумевајући особу чије се занимање заснива на креативности као значајном инпуту. Овај термин се може посматрати из ужег и ширег угла. У ужем смислу, термин креативни радник се односи на заспослене који се баве креативним занимањима у креативним индустријама. У ширем смислу, групи креативних радника поред претходно наведених припадају и запослени који се баве креативним занимањима у осталим индустријама.

Ложионица - друга награда

Креативне индустрије мењају имиџ града и државе

Потс и Канингем (Potts and Cunningham, 2008) истичу, креативне индустрије значајно стимулишу раст осталих сектора. Поред тога, овај сектор је отворенији за сарадњу са осталим секторима. Флексибилност креативних индустрија, успостављање међусобних веза и важност повезивања са осталим секторима проистичу из специфичности предузећа која послују у овом сектору.

Креативне индустрије имају способност да измене имиџ града или државе, чинећи их атрактивнијим за предузећа из осталих сектора.

Искуства из различитих земаља су показала да културни и креативни догађаји имају способност да ојачају локални идентитет, повећају атрактивност града за туристе, инвеститоре, пословање, чиме је могуће остварити дугорочне ефекте на развој.