Potpisan Sporazum o kinematografskoj koprodukciji između Francuske i Srbije

Kategorije: FilmObjavljeno: 18.07.2019.0,1 min za čitanje
PODELI

Foto: Zoran Mesarović, Spomenik zahvalnosti Francuskoj

 

U Beogradu je tokom posete francuskog predsednika, Emanuela Makrona, zvanično potpisan Sporazum o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Francuske i Vlade Republike Srbije.

 

Sporazum je potpisan sa namerom da se osnaži saradnja na polju kinematografije i da se aktuelizuje pravni okvir kinematografske saradnje naše dve zemlje, a vodeći računa o važećim propisima kinematografske industrije i u Francuskoj i u Srbiji.

 

Zahvaljujući ovom Sporazumu, obe strane biće u prilici da koriste povlastice iz važećih propisa na tom polju, a, između ostalog, biće olakšan uvoz i izvoz materijala neophodnih za realizaciju kinematografskih dela. Sporazumom je precizirana i priroda budućih srpsko-francuskih koprodukcija, uz odrednicu da udeo učešća u koprodukciji može da varira od 20 do 80 % ukupnog budžeta pojedinačnog kinematografskog dela, a uz uzajamnu saglasnost strana, udeo učešća može biti smanjen na 10 % ukupnog budžeta produkcije.

 

Zarad lakše i efektnije primene Sporazuma biće ustanovljena Mešovita komisija sa jednakim brojem predstavnika obe strane, koja će tim povodom zasedati svake dve godine.

 

Nadležnim telima u slučaju ovog Sporazuma smatraju se Filmski centar Srbije (za Vladu Republike Srbije) i Nacionalni centar za film i pokretne slike (za Vladu Republike Francuske). Ugovor su potpisali Ambasador Fredrik Mondoloni i Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije.

 

Izvor:
https://www.fcs.rs/potpisan-sporazum-o-kinematografskoj-koprodukciji-izmedju-vlade-republike-francuski-i-vlade-republike-srbije/