Project Description

Čovek iz Lepenskog vira oživeo posle 10.000 godina

Srpski tim naučnika i inovatora, uz pomoć MetaHuman tehnologije i Unreal Engine softvera, od 3D modela lobanje pravi digitalnog čoveka, sa jedinstvenom teksturom kože, modelom kose i izraženim ekspresijama lica.

Opis projekta

Prošlost čovečanstva često shvatamo i sagledavamo kroz materijalne ostatke, ali se uglavnom ne zna kako su izgledali ljudi koji su stvorili određenu kulturu. Iako su arheolozi iskopali desetine hiljada skeletnih ostataka, do sada je urađeno svega nekoliko desetina rekonstrukcija lica i to u vidu skulptura.

Naši naučnici, predvođeni prof. dr Sofijom Stefanović, prvi su u istoriji sveta uspeli da rekonstruišu tačne izraze lica i realistične emocije ljudi koji su živeli mnogo godina pre nas. Praistorijski MetaHuman je, zapravo, biokinetički model lica čoveka koji je živeo na tlu Srbije, na Lepenskom Viru, pre 10.000 godina. Ovaj model nastao je upotrebom tehnologije „Digitalni drevni ljudi“, koja integriše čitav niz najsavremenijih naučnih metoda poput analize drevne DNK i forenzičkih metoda rekonstrukcije lica pomoću kojih se na osnovu skeletnih ostataka drevnih ljudi rekonstruiše njihov izgled i pokreti. 3Lateral, deo Epic Games-a je učestvovao u razvoju MetaHuman tehnologija koje su pomogle da se virtuelno oživi praistorijski čovek iz Lepenskog Vira.

Briljantnost inovacije

Drevni ljudi se „vraćaju u život“. Rekonstrukcijom čitavog tela i glasa drevni ljudi dolaze u muzeje i na TV ekrane. Posetioci mogu da se sretnu “oči u oči” sa istorijskim ličnostima, a daljom primenom veštačke inteligencije (artificial intelligence) možda i s njima razgovaraju. Uz pomoć novih tehnologija, transformišemo razumevanje istorije koje je pre svega materijalno i dajemo mu život kroz stvarne ličnosti.

KAKO DO MetaHuman?

Forenzička rekonstrukcija lica na osnovu skeleta lobanje, dopunjena podacima o telesnim karakteristikama i načinu života dobijenim analizom skeleta.

Kreiranje biokinetičkog modela na osnovu 3D modela rekonstruisanog lica upotrebom MetaHuman tehnologije.

Postavljanje lica u okruženje Unreal Engine-a i omogućavanje interakcije sa publikom putem iPhone-a.

Čovek Lepenskog Vira: lična karta

Živeo pre 10.000 godina

Otkriveni skeletni ostaci na lokalitetu Lepenski Vir

Sahranjen u sedećem položaju „lotosa“

Najverovatnije je bio šaman

Živeo oko 50-55 godina

Visine 178 cm

Težine 70 kg

Indeks telesne mase ukazuje na normalnu težinu

Visokokvalitetna proteinska dijeta koja je uključivala značajne proporcije ribe

Svetska
premijera
Ekspo 2020
Dubai UEA

16.12.2021.

putuj sa

Praistorijskim
čovekom!