Project Description

Србија ствара прилике

Образовање у домену креативних индустрија

Тим Србија ствара се од свог оснивања озбиљно и посвећено бави питањем унапређења образовања у креативним индустријама.

Опис пројекта

Тим Србија ствара се од свог оснивања озбиљно и посвећено бави питањем унапређења образовања у креативним индустријама. Кинематографија, аудио визуелна и индустрија видео игара представљају један од приоритених области по Стратегији истраживања и иновација за паметне специјализације (eng. Research and innovation strategies for smart specialisation) која подразумева стратегију засновану на националним или регионалним приоритетима која има за циљ да изгради компаративне предности кроз повезивање истраживачких и иновационих снага са потребама привреде.

Национална платформа Србија ствара инцириала је креирање програма за нова специјализована одељења за сценску и аудио-визуелну уметност у гимназијама широм Србије. Ова одељења представљају начин на који образовни систем настоји да одговори на потребе развоја културе и уметности, али и омогућавају ученицима да развију стваралачко мишљење уз примену нових технологија и одговоран однос према очувању културне баштине. У креирању курикулума Министарству просвете велику подршку пружио је Факултет драмских уметности у Београду.

Уметничка одељења су уведена у седам гимназија:
1. Филолошка гимназија у Београду
2. Гимназија “Лаза Костић” у Новом Саду
3. Друга крагујевачка гимназија
4. Гимназија у Крушевцу
5. Гимназија у Пироту
6. Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”
7. Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици – настава на мађарском језику

Квота за упис на овај програм је 20 ученика по гимназији и сваке године је испуњена, а интересовање све веће. Сваке године, повећава се и број гимназија са овим специјализованим одељењима и број пријављених ученика.
Овај програм оспособљава ученике да одмах након матуре одговоре на изузетну потражњу оваквих кадрова на тржишту рада и запосле се у области за коју су се коловали или да уколико имају ту жељу и могућност наставе школовање на неком факултету.

Србија ствара препознала је квалитет и развојни потенцијал иницијативе Факултета драмских уметности за оснивање новог студијског програма: Визуелни ефекти, анимација и гејм арт и подржала његову брзу акредитацију. Нови студијски програм је осмишљен као програм четворогодишњих студија са обимом од 240 ЕСПБ у оквиру којег ће се студенти оспособљавати за стварање у области анимације, визуелних ефеката, видео игара и интерактивних медија. На првој години сви студенти заједно похађају наставу упознајући се са развојем све три области ка којима је програм усмерен (анимација, визуелни ефекти и гејм арт), стварањем у програмима за дводимензионално и тродимензионално генерисање компјутерске слике, као и основама драмских и ликовних уметности. У другој години, студенти се усмеравају и на основу својих афинитета опредељују за модул Визуелни ефекти, модул Анимација или модул Гејм арт. У оквиру студија на модулима, студенти имају предавања уско везана за сваку од тих специјализованих области, али имају и заједничка обавезна предавања из области драмских и примењених уметности. Трећа година представља наставак студија по модулима, уче се напредне технике и најсавременије методе стварања у одабраној области. У четвртој години студенти реализују сложен заједнички рад под менторством професора, тако што у тиму преузимају улоге карактеристичне за област свог модула. У току последње године студенти се уче тимском раду, организацији посла, пласману производа као и етичким принципима понашања у струци. У стварању курикилума су директно учествовале компаније 3Lateral и Mad head games, али и велики број професионалаца из различитих компанија из Србије али и света. Компанија EPIC Games, која је водећа светска компанија у области интерктивних уметности и 3д технологија (Unreal Engine), је препознала квалитет и развојни потенцијал Факултета драмских уметности и одлучила да Факултету додели престижни EPIC MegaGrants за развој овог програма.

О квалитету програма сведочи и чињеница да су крајем 2022. године 7 компанија, али и поједници (Playrix RS, Two Desperados, Mad Head Games, Bunker VFX, Playstudios Europe, Digital Asset Tailors, Superklaster Creative Tech Serbia, Александра Геговић и Никола Шобајић) донирали новчана и материјална средства како би обезбедили студентима још квалитетније услове за рад.

Кабинет председнице Владе Републике Србије, национална платформа Србија ствара, Министарство просвете и Иницијатива Дигитална Србија иницирали су покретање Мастер 4.0 програма за креативне индустије који повезује свет технологије и свет уметности.

Овај програм настао је кроз блиску сарадњу Универзитета уметности и Математичког факултета у Београду и Универзитета у Крагујевцу с једне, и више од десет компанија с друге стране и има за циљ да образује кадар неопходан за даљи развој домаће индустрије видео-игара. Управо је ова грана креативних индустрија препозната као индустрија са највећим потенцијалом по Стратегији истраживања и иновација за паметне специјализације. Међу 45 предмета је оних из области дигиталне уметности, наративних техника, развоја игара, интерактивног рачунарства и пословних вештина.

Такође, циљ овог програма јесте стварање додатне вредности кроз повезивање високошколских установа са привредом, предавачима из иностранства и међународним факултетима који су водећи у овој области.

Ови програми окупили су 13 високошколских установа са три државна универзитета и више од десет успешних софтверских компанија међу којима су 3Lateral, Mad Head Games, Two Desperados, Nordeus, Ubisoft и друге. Поред професора са домаћих факултета, на мастер програму предвиђено је ангажовање предавача како са страних универзитета (САД, Шпанија, Аустралија, Хрватска), тако и из поменутих компанија које ће, поред тога, обезбедити и обавезне праксе за све студенте у трајању од најмање два месеца, те су очекивања да ће се студенти након завршеног Мастера убрзо пронаћи и запослење.

Кабинет председнице Владе Републике Србије и Министарство просвете иницирали су обнову зграда уметничких факултета у Београду, конкретно Факултета музичке уметности, Факултета примењених уметности и Факултета ликовних уметности.

Ови факултети деценијама су се суочавали са изазовима како би организовали наставу, с обзиром на то да су просторије биле у веома лошем стању. Реконструкција и доградња ова три уметничка факултета део је већих улагања у изградњу и обнову зграда наших факултета широм Србије, што представља и највећи подухват у погледу улагања у инфраструктуру факултета последњих година и односиће се на укупно 16 факултета, у које ће се уложити укупно 135 милиона евра.

Факултет музичке уметности
Нова зграда Факултета музичке уметности налазиће се на Дорћолу, између Марине Дорћол и Луке Београд, у оквиру пројекта „Линијски парк“, у Дунавској улици у Београду, у објекту површине 24.500 м2. Поред тога што ће студенти моћи да проводе време у парку и у близини реке, имаће и прилику да на отвореном изводе део репертоара, као и да похађају смер на новој Катедри за игру.

Идејно решење за овај објекат је усвојено и може се погледати овде.

Факултет примењених уметности
У Карађорђевој улици, где се налази део Факултета примењених уметности резервисана је локација за његово проширење у близини будућег здања, на месту некадашње Ђумрукане. Укупна површина објекта износиће 10.000м2. Овим пројектом знатно ће се повећати број студената који желе да похађају неки од смерова на ФПУ, као број радних места. Цео концепт заснива се на максималном уклапању објекта у историјско језгро града, али и на томе да он, с обзиром на своју намену и број корисника, на постојеће вредности дода нове и учини тај простор додатно препознатљивим.

Идејно решење за овај објекат је усвојено и може се погледати овде.

Факултет ликовних уметности – Вајарски, графички и сликарски одсек
Овај пројекат подразумева нови објекат, реконструкцију и доградњу три постојећа мања објекта у улици Миле Милуновић у Београду (око 5000 м2), као и реконструкцију и доградњу постојећих објеката у улици Војводе Путника (око 4200м2).

Програми за таленте

Република Србија има изузетан извозни потенцијал и прилику за промоцију наше земље као регионалног лидера у овим областима. Како тржиште захтева све већи број стучњака у овим областима у сарадњи са партнерима и Министарством просвете ојачали смо наше средњошколско образовање оснивајући специјализована одељења за ученике са посебним склоностима за сценску и аудиовизуелну уменост. До сада су оваква одељења основана у гимназијама у седам градова: Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Крушевцу, Пироту, Нишу и Суботици а сваке године се њихов број повећава. Такође основан је и посебан студијски програм визуелни ефекти, анимација и гејм арт на Факултету драмских уметности који ће образовати студенте за стварање у области анимације, визуелних ефеката, видео игара и интерактивних медија. Додатно, Мастер 4.0 – програм који ће повезати свет технологије и свет уметности настао је кроз блиску сарадњу државних универзитета у Београду и Крагујевцу с једне, и више од десет компанија с друге стране и има за циљ да образује кадар неопходан за даљи развој домаће индустрије видео-игара.

Мастер 4.0

Студенти после завршеног Мастера за креативне индустрије убрзо проналазе запослење у струци.

Гејминг на ФДУ

Тренутно је на катедри Визуелни ефекти, анимација и гејм арт уписано 16 студената, од 56 пријављених.

Седам гимназија

Програм уписује 20 ученика по гимназији, а сваке године се повећава и број гимназија са овим специјализованим одељењима, и број ученика.

Три локације

Обнова зграда уметничких факултета у Београду обухвата Факултет музичке уметности, Факултет примењених уметности и Факултет ликовних уметности.

Факултети који обликују будућност

Важност унапређења и јачање капацитета универзитетског образовања поспешићемо и кроз пројекат обнове зграда уметничких факултета у Београду и то конкретно Факултета музичке уметности, Факултета примењених уметности и Факултета ликовних уметности.