Project Description

Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar

Novi vek Ložionice

Višenamenski centar i mesto susreta na kojem se osnažuju i umrežavaju talenti, razvija i promoviše znanje, izvrsnost i kreativnost.

Opis projekta

Kreativno-inovativni multifunkcionlani centar Ložionica, kao objekat javne namene, fokusiran je pre svega na sadržaje iz domena kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju. Ideja je da Ložionica postane obeležje Beograda – destinacija koja podjednako privlači Beograđane i turiste, strane i lokalne; mesto stvaranja i susreta talenata. Mesto koje svojom autentičnošću i kreativnom energijom postaje središte novih tendencija stvaralaštva i ekonomije zasnovane na znanju.

Projekat rekonstrukcije i adaptacije Ložionica deo je strateške opredeljenosti Vlade Republike Srbije da podrži razvoj inovaciono-kreativnog ekosistema, povoljnog za domaće i strane investicije. Sektor kreativnih industrija već sada čini više od 7,4 odsto BDP-a Srbije i za samo poslednjih šest godina ostvaruje rast od čak 60 odsto. Kumulativni rast izvoza sektora, u istom periodu, iznosi čak 51 odsto. Ovaj projekat u skladu je i sa strateškim krovnim dokumentima poput Strategije pametne specijalizacije koja prepoznaje kreativne industrije, a posebno sektor video igara i vizuelnih efekata, kao motor budućeg održivog ekonomskog i socijalnog razvoja naše zemlje.

Kompleks zgrade Ložionica sa okretnicom i vodotornjem nalazi se u zaleđu Savskog priobalja i pripada celini Stari Beograd u okviru koje se nalazi i veliki broj drugih spomenika kulture – zgrada Državne štamparije (BIGZ) i Parni mlin, kao i Beogradski sajam, koji imaju ogroman značaj za kulturu, tradiciju i identitet grada. Kompleks pripada celini između Brankovog mosta, Karađorđeve ulice, Savske ulice, Savskog trga, Bulevara vojvode Mišića, kompleksa Beogradskog sajma i Starog železničkog mosta.

Ložionica će nakon revitalizacije postati jedno od glavnih turističkih destinacija u Beogradu, nezaobilazna stanica individualnih turista, mladih, digitalnih nomada, ali i porodica sa decom. Otvoreni javni prostor okretnice ponudiće bogat umetnički sadržaj, sa opredeljenim prostorom za sajmove, pop-ap izložbe i zelenom površinom za odmor i rekreaciju. Ložionica će na svojevrstan način doprineti razvoju kulturnog turizma Beograda – mesto susreta i rađanja ideja.

Ložionica će biti državni objekat javne namene. U manjem obimu imaće komercijalni sadržaj, a biće namenjena i stručnoj i opštoj javnosti.

U okviru kompleksa planira se izgradnja većeg prostora za održavanje događaja i programa, kao i manjih prostora za radionice, istraživački rad kreativaca i inovatora, kao i adaptabilan prostor za izvođačke i primenjene umetnosti. U fokusu će biti upravo oni sektori kreativnih industrija koji nemaju svoje centre, poput dizajna i mode, kako bi se osnažio njihov razvoj kroz najsavremenije modele Fablab radioničarskog prostora za razvoj prototipa proizvoda i kolaborativni rad. Pored stručne javnosti i profesionalnih udruženja, kojima će na raspolaganju biti i kancelarijski prostor i program za izgradnju kapaciteta, Ložionica će ponuditi veliki javni prostor za rad i okupljanje zajednice, kao i prostor za događaje i program na otvorenom.

Adaptacija i oživljavanje starih objekata (industrijskog nasleđa) i promene njihove namene predstavlja trend u svetu koji se pokazao kao svrsishodan i produktivan a pre svega održiv. Nepokretno kulturno nasleđe ima posebnu socio-ekonomsku važnost, pored kulturne, a ujedno predstavlja i urbani kulturni pejzaž grada, koji nastaje iz interakcije društvenih grupa i prostora kojem pripadaju i u odnosu na koje oni grade slojeviti identitet i kulturna značenja. Okretnica, Ložionica i vodotoranj Železničke stanice predstavljaju celinu od interesa za službu zaštite graditeljskog industrijskog i kulturnog nasleđa.

Ovo je primer dobre prakse oživljavanja napuštenih objekata novim sadržajima i stavljanja u funkciju samoodrživog centra kreativnosti i inovacija u Beogradu. Ložionica će odlukom Vlade RS, kao industrijsko nasleđe koje uživa status prethodne zaštite, biti sačuvana i u potpunosti renovirana.

Iz druge u četvrtu revoluciju

Zgrada Ložionice nastala je pre gotovo jednog veka (1926.) kada je zajedno sa zgradom Glavne Železničke stanice, bila veliko tehnološko dostignuće. Tada je Ložionica obezbeđivala gorivo koje je pokretalo motore Druge industrijske revolucije – železnice, gvožđe i čelik, mašine u proizvodnji, para i električna energija. Obnovljena, Ložionica će postati pogon za razvoj Četvrte industrijske revolucije – kreativnost, inovacije i znanje.

Novi vek Ložionice
O značaju Ložionice rekli su…

Ložionica u slikama

Kreativno-inovativni multifunkcionlani centar Ložionica

O Ložionici

Zgrada Ložionice izgrađena je pre 95 godina i ima 3600 kvadratnih metara. Kompleks obuhvata zgradu nekadašnje Ložionice, Vodotoranj i nekadašnju okretnicu za vozove. Vodotoranj je već jednom rušen tokom Drugog svetskog rata, a postoje tvrdnje da ga je projektovao srpski naučnik Milutin Milanković.

Ložionica je industrijsko nasleđe koje uživa status prethodne zaštite. Adaptacija i programsko oživljavanje napuštenih objekata industrijskog nasleđa, model je koji se svuda u svetu pokazao kao izuzetno produktivan i održiv. Ovim projektom, Ložionica dobija novo lice, postaje mesto susreta talenata i rađanja ideja.

Pobedničko rešenje međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za rekonstrukciju Ložionice potpisuje AKVS arhitektura, dok je nosilac projekta enterijera Inka studio.

Pogledaj galeriju pobedničkih rešenja