Srpska tehnologija koja štedi vreme i novac širom sveta

Kategorije: InovacijeObjavljeno: 13.01.2021.0,7 min za čitanje
PODELI

PERUN Technologies je mlada srpska kompanija koja koristeći svoje akademsko iskustvo nudi kolegama inženjerima i istraživačima alate i proizvode koji će ubrzati njihov rad na obnovljivim izvorima električne energije, električnim vozilima i pametnim mrežama, kao i obuci budućih stručnjaka.

Oni su još jedan od timova koji je dobio podršku Fonda za inovacionu delatnost, koju su iskoristili kako bi prijavili patent u Italiji u maju 2020. godine. U međuvremenu su unapredili prvi proizvod LARA-100 na LARA-100K.

LARAje oruđe za razvoj savremenih energetskih uređaja, a PUMA (Power Universal Managment Agent – PUMA) je zamišljena kao skromni doprinos dolazećim energetski efikasnim pametnim mreža.

Sa saosnivačima, Markom Vekićem i Stevanom Grabićem razgovarali smo o razvoju, tehnologiji, timu, ali i značaju podrške Srbije tehnološkim inovacijama.

PERUN Technologies je kompanija nastala 2015. godine, a pokrenuli su je grupa univerzitetskih profesora i inženjera iz oblasti elektroenergetike i upravljanja, sa vizijom davanja doprinosa u stvaranju energetski sigurnog sveta. Koliko u tome uspevate i kako je tekao vaš rast i razvoj?
Naša vizija je čista i dostupna električna energija. To, naravno, nije samo naša vizija, već težnja koja je danas sveprisutna, kako u akademskim istraživanjima, tako i u industriji. Polazeći od toga, naš prvi cilj je bio da koristeći svoje akademsko iskustvo projektujemo i ponudimo kolegama inženjerima i istraživačima alate i proizvode koji će ubrzati njihov rad na obnovljivim izvorima električne energije, električnim vozilima i pametnim mrežama, kao i obuci budućih stručnjaka.
Naš prvi proizvod LARA-100 je primenjen od strane Austrian Institute of Technology (AIT) krajem 2015. za razvoj električnog tricikla u svrhu zelenog transporta u jugoistočnoj Aziji. Nakon toga, u jesen 2016. smo za potrebe laboratorije za elektroenergetske sisteme pri École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, Švajcarska) projektovali uređaj koji je postao agent u njihovoj eksperimentalnoj pametnoj mreži.
Ova dva zahtevna projekta (AIT i EPFL) su nam omogućila da naš proizvod LARA-100 specijalizujemo za dve važne razvojne ose: elektromotorne pogone, kao i sklopove povezane na električnu mrežu. Saradnja sa EPFL-om i rad na mikromrežama nas je doveo do osmišljavanja koncepta PUMA-e (Power Universal Managment Agent) – energetskog rutera za pametne mreže.
LARA-100K će biti jedinstven spoj najsavremenije (state of the art) tehnologije izrade energetskog hardvera i fleksibilnih softverskih alata. To našem dolazećem proizvodu daje svetsku prepoznatljivost što potvrđuje snažno interesovanje da ga uvrste u svoje laboratorije, univerziteti u Kilu, Mančesteru i Ajndhovenu.

Kreirate različite proizvode, uglavnom hardver, ali takođe i softver i namenska „tailor made“ rešenja. Možemo li da pojasnimo našim pratiocima šta to znači i šta vaša rešenja  zaista rade i na koji način pomažu drugim kompanijama?
Naš glavni proizvod, kako anglosaksonci kažu „flagship“ je pomenuta LARA koja se sastoji od energetskog hardvera, elektronskog sklopa, kontrolnog i komunikacionog dela, kao i softvera. LARA je otvorena i konfigurabilna platforma koja se može podesiti da podrži rad raznih složenih sistema kao što su obnovljivi izvori, električna vozila ili mikromreže.
Na taj način, LARA u značajnoj meri štedi novac i vreme korisnicima, pošto se ista platforma po potrebi može brzo i jednostavno rekonfigurisati (složiti kao LEGO kocke) u skladu s datom potrebom ako je u pitanju istraživački projekat u nekoj kompaniji ili nova lekcija za studente na tehničkim univerzitetima.
Prošle i ove godine smo bili veoma srećni da opremimo čitavu laboratoriju energetske elektronikena švajcarskom EPFL-u našim LARA-ma. Korisnici zaista ponekad traže izvesna prilagođenja, kao npr. Univerzitet u Ajndhovenu s kojim sada razgovaramo o mogućem uvođenju naše tehnologije, dok univerzitet u Kelnu, kojem smo pre nekoliko dana isporučili jednu LARA-100, želi sam da izvrši modifikacije. Mi smo naravno otvoreni za sve mogućnosti.

PERUN Technologies razvija efikasno i održivo rešenje u formi energetskog rutera za kontrolu potrošnje električne energije u jednom ili između više domaćinstava. Koliko će vaše rešenje zaista omogućiti direktnu razmenu energije, njeno skladištenje između korisnika, ali i uštedu?
Naše rešenje, PUMAje zamišljeno kao ruter električne energije koji povezuje električne uređaje, izvore električne energije kao što su solarni paneli, energetsko skladište (baterija) i npr. električno vozilo u okviru jednog domaćinstva.
PUMA-e u raznim domaćinstvima međusobno komuniciraju i na taj način omogućavaju efikasnu razmenu energije u skladu s potrebama i životnim navikama svojih vlasnika. Postoji veliki broj tehničkih rešenja koja moraju dostići zrelost pre nego što se ideja potpuno decentralizovane i energetski efikasne električne mreže u potpunosti ostvari, od razvoja efikasnijih materijala, baterija, pa sve do napretka u oblastima decentralizovanog upravljanja i informacionih tehnologija, kao što je blockchain.
PERUN, naravno, trenutno ima kapacitet da kroz PUMA-u daje svoj doprinos samo u jednom malom delu ove široke oblasti, koji se tiče stabilnog rada rutera u uslovima raspregnute električne mreže.

Pravite proizvode za pametne mreže, obnovljive izvore energije i električna vozila, a za ovaj proizvod ste dobili i direktnu pomoć kroz Program ranog razvoja, Fonda za inovacionu delatnost. Koliko vam je to pomoglo u daljem istraživanju i vašem razvoju?
Bez ikakve sumnje, saradnja sa Fondom za inovacionu delatnost je jedan od ključnih trenutaka u dosadašnjem razvoju PERUN-a. Pored direktne finansijske pomoći koja nam je omogućila da iznesemo koncept PUMA-e i prijavimo patentna prava u Italiji, mnogo bitnija za dugoročne efekte je infrastrukturna podrška Fonda. Čak i pre nego što smo konkurisali za sufinansiranje projekta PUMA-e, Fond nam je omogućio da prođemo niz obuka iz organizacije malih preduzeća, finansija, prava intelektualne svojine, psihologije preduzetništva itd.
Obuku su nam izvodili vrhunski stručnjaci koji imaju šta da kažu na ove važne teme iz sopstvenog iskustva. Osim toga, preko Fonda smo dobili i pristup prvoklasnim konsultantima, npr. za pripremu patenta.
U toku rada na projektu PUMA, tim Fonda nam je pomagao kao vrlo efikasan, profesionalan i posvećen servis. Ove aktivnosti doprinose savladavanju mentalne barijere preduzetništva koja ponekad predstavlja izazov našem mentalitetu iz raznih istorijskih razloga. Tehnološki parkovi u Beogradu, Novom Sadu, odakle dolazimo, i drugim gradovima (postoje još i u Nišu i Čačku) bi trebalo značajno da unaprede stanje,navikavajući studente i mlade ljude na neposrednu primenu i monetizaciju svežih ideja i tehničkih rešenja.

Uglavnom radite sa stranim kompanijama, te se okrećete izvozu vaših usluga. Da li postoji potražnja i na prosotur Srbije i kakvi su planovi za učešće u rastu srpske IT industrije i privrede?
Naši klijenti su uglavnom inostrane univerzitetske laboratorije, i istraživački instituti. Moramo ovde da kažemo da nam dodatni podstrek za rad i razvoj daje činjenica da nam ugledne ustanove kao što su švajcarski i nemački univerziteti sa strogim i visokim standardima kvaliteta daju prednost u odnosu na svoja domaća preduzeća pri izboru specijalizovane laboratorijske opreme.
Naravno, ovo nije lako postići i zaista se trudimo da pojmu „Made in Serbia“ damo težinu u skladu sa svojim skromnim mogućnostima. U godinama koje dolaze naš razvoj će ići u smeru PUMA-e, koja je namenjena kako inostranom, tako i domaćem tržištu. Za razvoj energetskog rutera kakva je PUMA, potrebna su tehnička rešenja iz energetskog hardvera, elektronike, softvera, komunikacija, kao i veštačke inteligencije.
U Srbiji već postoje brojna veoma inovativna i uspešna preduzeća, posebno u IT oblasti od kojih se neka bave primenama u energetici. Radujemo se saradnji sa našim domaćim partnerima u tom smislu. Osim toga postoji i veliki potencijal za saradnju s našim preduzetnicima u inostranstvu što može u određenoj meri ublažiti teške posledice „odliva mozgova“ i pridoneti lakšem prenosu tehnologija.

I za kraj, iako ne postoji dugo godina, uspeli ste da budete prepoznati po svom radu i možete biti primer novim mladim, kompanijama u nastajanju. Šta biste to vi rekli mladim, inovativnih i kreativnim ljudima koji su spremni da se uspuste u neke nove, preduzetničke vode?
Imali smo i imamo sreću da učimo od zaista sjajnih profesionalnih preduzetnika sa velikim iskustvom kroz udruženjeSerbian Entrepreneurs koje povezuje preduzetnike u Srbiji sa našim preduzetnicima u rasejanju.
Razmena informacija, iskustava i mogućnosti, kao i kritički osvrt na planirana buduća tehnička rešenja i proizvode od strane drugih kolega iz udruženja je izuzetno značajno u planiranju kako razvoja tehnologije, tako i poslovanja. Često bi neka početna zamisao doživela „hladan tuš“ od strane drugih kolega, ali to je ogromna vrednost jer se izbegava „hladan tuš“ od strane potencijalnih korisnika.
Ovim bismo poručili budućim mladim preduzetnicima da bi im mnogo značilo da pronađu mentora koji bi im savetovao kako da lakše savladaju „dečje bolesti“ u razvoju preduzeća koje mogu biti frustrirajuće, pa čak i kobne ako se ne rešavaju na pravi način.
Drugi savet koji bismo se usudili da damo, pošto i sami dalje mnogo učimo i grešimo, je da razvoj novog preduzeća mora proisteći iz onoga što novopečeni preduzetnici zaista vole da rade i što neće doživljavati kao dodatni napor. Na taj način, zaista značajno vreme posvećeno razvoju se ne prima kao teška obaveza, već kao prirodna aktivnost koja donosi izazove, ali i svakodnevno zadovoljstvo.
Konačno, zvučaće kao izlizana floskula, ali je suštinski istinito: potrebno je strpljenje i samopouzdanje: strpljenje da se istraje jer se za rezultate mora platiti puna cena unapred, a dolaze mnogo kasnije, a samopouzdanje da se nastavi, uprkos brojnim i neočekivanim preprekama.
***
Odgovore dali: Marko Vekić, PhD, saosnivač i Stevan Grabić, PhD, saosnivač