Srbija stvara prilike: akreditovan novi studijski program na Fakultetu dramskih umetnosti

Kategorije: Inovacije, UmetnostObjavljeno: 24.05.2022.Tags: , , , , 0,1 min za čitanje
PODELI

Srbija stvara prepoznala je kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti, pa je tako podržala akreditaciju novog studijskog programa: Vizuelni efekti, animacija i gejm art. Novi studijski program je osmišljen kao program četvorogodišnjih studija sa obimom od 240 ESPB u okviru kojeg će se studenti osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija.

Već krajem maja raspisan je konkurs za prvu generaciju studenata koji će pohađati ovaj nastavni program, a upis se očekuje u julu. Za samo dve nedelje, koliko je trajala promocija, program je privukao veliku pažnju budućih brucoša, pa se tako za 18 mesta prijavilo 56 kandidata.

O programu

Program je koncipiran tako da na prvoj godini svi studenti zajedno pohađaju nastavu upoznajući se sa razvojem sve tri oblasti ka kojima je program usmeren (animacija, vizuelni efekti i gejm art), stvaranjem u programima za dvodimenzionalno i trodimenzionalno generisanje kompjuterske slike, kao i osnovama dramskih i likovnih umetnosti.

U drugoj godini, studenti se usmeravaju i na osnovu svojih afiniteta opredeljuju za modul Vizuelni efekti, modul Animacija ili modul Gejm art. U okviru studija na modulima, studenti imaju predavanja usko vezana za svaku od tih specijalizovanih oblasti, ali imaju i zajednička obavezna predavanja iz oblasti dramskih i primenjenih umetnosti.

Treća godina predstavlja nastavak studija po modulima, uče se napredne tehnike i najsavremenije metode stvaranja u odabranoj oblasti.

U četvrtoj godini studenti realizuju složen zajednički rad pod mentorstvom profesora, tako što u timu preuzimaju uloge karakteristične za oblast svog modula. U toku poslednje godine studenti se uče timskom radu, organizaciji posla, plasmanu proizvoda kao i etičkim principima ponašanja u struci.