Oblast kreativnih industrija na koju se odnosi vaš predlog?
Ukoliko se radi o problemu, pitanju koje se reguliše nekim propisom, navedite tačno koji je (čak i koji član, ukoliko imate tu informaciju)
Ukoliko se radi o problemu, pitanju koje se reguliše nekim propisom, navedite tačno koji je (čak i koji član, ukoliko imate tu informaciju)
Maksimalno 500 reči
Maksimalno 500 reči

Sarađuj sa nama

Tvoji predlozi i ideje su nam važni!

Naš princip rada je otvoreni dijalog. Želiš da se povežeš sa platformom Srbija stvara? Imaš ideju za saradnju ili predlog kako da unapredimo naš rad i dodatno podržimo razvoj kreativnih industrija u Srbiji? Piši nam! Pred tobom je forma u okviru koje možeš predložiti ideje, ukazati na probleme, ponuditi rešenja i predstaviti primere dobre prakse koji su dali rezultate.