Oblast kreativnih industrija na koju se odnosi vaš predlog?
Ukoliko se radi o problemu, pitanju koje se reguliše nekim propisom, navedite tačno koji je (čak i koji član, ukoliko imate tu informaciju)
Ukoliko se radi o problemu, pitanju koje se reguliše nekim propisom, navedite tačno koji je (čak i koji član, ukoliko imate tu informaciju)
Maksimalno 500 reči
Maksimalno 500 reči
Poruka je poslata. Hvala što ste nas kontaktirali.
Došlo je do greške pri pokušaju slanja poruke. Pokušajte ponovo kasnije.

Sarađuj sa nama

Tvoji predlozi i ideje su nam važni!

Naš princip rada je otvoreni dijalog. Želiš da se povežeš sa platformom Srbija stvara? Imaš ideju za saradnju ili predlog kako da unapredimo naš rad i dodatno podržimo razvoj kreativnih industrija u Srbiji? Piši nam! Pred tobom je forma u okviru koje možeš predložiti ideje, ukazati na probleme, ponuditi rešenja i predstaviti primere dobre prakse koji su dali rezultate.