Publikacije projekta Srbija stvara

Brošura Srbija stvara

Sadržaj brošure sastoji se od informacija o novoj, nacionalnoj platformi Srbija stvara, životu i radu u Srbiji, podsticajima koje naša zemlja nudi u okviru različitih industrija, o najznačajnijim manifestacijama i zanimljivostima sa ovih prostora.

Preuzmi brošuru

Srbija stvara priče

Srbija stvara priče je začetak niza kratkih priča o savremenoj srpskoj književnosti u kojima će zainteresovani čitalac, urednik, prevodilac, književni agent… moći da pronađe ponešto o relevantnim autorima savremene srpske književnosti.

Preuzmi brošuru

Kreativne industrije u Srbiji

Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu sproveo je analizu ekonomskih efekata kreativnih industrija na ekonomiju Srbije u periodu od 2014. do 2020. godine. Kreativne industrije čine 7.4% BDP-a Srbije; od 2014. godine ostvaruju rast od 60%.

Preuzmi izveštaj