Savet za kreativne industrije

Razvoj kreativnih industrija, odnosno ekonomije zasnovane na znanju, jedan je od prioriteta predsednice Vlade RS Ane Brnabić. Upravo zato, predsednica Vlade osnovala je Savet za kreativne industrije, sačinjen od najuglednijih pojedinaca i organizacija iz ovog sektora koji je savetuju i pomažu joj da donosi informisane odluke kojima se podstiče razvoj sektora.

Cilj je da se na najefikasniji način podrži dalji razvoj kreativnog sektora, da se stvore uslovi da naši umetnici i kreativci dobiju što širu i brojniju publiku kod nas i u svetu, kao i da Srbija u svetu bude prepoznata upravo po kreativnim potencijalima, inovativnim idejama i originalnošću.

Savet razmatra predloge javnih politika i propisa vezanih za razvoj kreativnih industrija u Srbiji, ali i pomaže pri određivanju prioritetnih ciljeva i aktivnosti i podstiče komunikaciju i saradnju između sektora kreativnih industrija i drugih grana privrede.  

Članovi Saveta su: Nikola Božović, Ivan Brkljač, Vuk Vidor, Jasna Dimitrijević,  Aleksandra Lazar, Milan Marković, Andrej Nosov, Tijana Palkovljević Bugarski, Ljiljana Rogač Mijatović, Biljana Srbljanović, Igor Todorović, Egzit fondacija, Beogradska kulturna mreža, Srpska filmska asocijacija, Start IT.

Članovi saveta su volonterski angažovani. Kriterijumi po kojima su odabrani su međunarodna priznatost, iskustvo i doprinos u razvoju kreativnih industrija u zemlji, ali i spremnost da se angažuju u rešavanju konkretnih problema i nalaženju rešenja za dalje unapređenje ove najbrže rastuće privredne grane.  

Članovi saveta su na osnovu oblasti njihove ekspertize podeljeni u više radnih grupa. U rad radnih grupa pozivaju se i brojni stručni predstavnici ove industrije koji nisu članovi Saveta. Prioritet je fokus na konkretne inicijative koje mogu da pomognu unapređenje pravnog i poslovnog okruženja za razvoj sektora i lakši rad pojedinaca i organizacija u njemu.

Na ovaj način sva rešenja, predlozi i koraci koji se budu realizovali dolaze upravo kao odgovor na mišljenje stručne javnosti, koja sada ima mogućnost ne samo da izrazi svoj stav, već da i utiče na konkretna rešenja i predlaže nove inicijative.