О креативним амбасадорима и амбасадоркама

Промоција креативних амбасадора и амбасадорки Србије је прва активност у оквиру платформе Србија ствара – Serbia Creates коју је Савет за креативне индустрије иницирао.

Ова активност се одвија у више фаза и не подразумева дефинитивну листу учесника и учесница. Она  обухвата појединце који су професионално активни грађани и грађанке Србије и који су препознати као врхунски стручњаци у својој области, како унутар тако и изван граница Србије.

Такође,  обухвата и све производе компанија, догађаје, фестивале, институције, организације и друге иницијативе, који имају видљиву међународну препознатљивост.

Заједничко за све њих је да њихова делатност потпада под економију засновану на знању и/или кроз своју делатност остварују значајни утицај на позиционирање Србије као дестинације за међународну сарадњу и повезивање, уметничко и иновативно стваралаштво, инвестиције и туризам .

Постери са фотографијама креативних амбасадора и амбасадорки биће постављени у дипломатским представништвима Србије у свету, као и на сајту Србија ствара – Serbia Creates.

Платформа такође прихвата препоруке за новодолазеће појединце, организације и компаније, који имају потенцијал и јасно дефинисане циљеве који су у складу са вредностима платформе.

Савет и тим председнице Владе за креативне индустрије захвални су свима који су прихватили да буду укључени у ову инцијативу и заједничким снагама развијају Србију као креативну дестинацију и мењају њен имиџ у свету.