Публикација "Србија ствара приче" настала је с циљем промовисања српског савременог књижевног стваралаштва.

"Србија ствара приче" је зачетак низа кратких прича о савременој српској књижевности у којима ће заинтересовани читалац, уредник, преводилац, књижевни агент... моћи да пронађе понешто о релевантним ауторима савремене српске књижевности. Избор је ограничен невеликим бројем страна, тако да ће прича бити настављена...

До сада је објављена на српском, руском и енглеском језику, а намењена је потенцијалним преводиоцима, литерарним агентима и издавачима широм света.

Публикација је успешно промовисана на Међународним сајмовима књига у Франкфурту и Москви, као и на Међународном београдском сајму књига.