Креативне индустрије

Креативне индустрије су значајан сектор у српској економији са уделом између 3,4% и 7,1% у БДП-у, у зависности да ли се узима ужа или шира дефиниција креативних индустрија.

Креативне индустрије у Србији брже расту од остатка привреде, па је тако БДВ – бруто додата вредност - овог сектора порасла за 16,4% у периоду од 2014. до 2016. године, што је већи раст од свих осталих сектора српске привреде у том периоду.

Сектор креативних индустрија чини преко 30.000 регистрованих предузећа, углавном малих, средњих и микро предузећа, која запошљавају 100.000 радника, од којих је скоро 70% старости између 25 и 44 године. Скоро половина ове радне снаге је факултетски образована.

Председница Владе РС Ана Брнабић је сектор креативних индустрија одредила као приоритетни за ову Владу у 2018. години.

Више о доприносу креативних индустрија, можете сазнати у анализи Светске банке кликом ОВДЕ.