Савет за креативне индустрије

Развој креативних индустрија, односно економије засноване на знању, један је од приоритета председнице Владе РС Ане Брнабић. Управо зато, председница Владе основала је Савет за креативне индустрије, сачињен од најугледнијих појединаца и организација из овог сектора који је саветују и помажу јој да доноси информисане одлуке којима се подстиче развој сектора.

Циљ је да се на најефикаснији начин подржи даљи развој креативног сектора, да се створе услови да наши уметници и креативци добију што ширу и бројнију публику код нас и у свету, као и да Србија у свету буде препозната управо по креативним потенцијалима, иновативним идејама и оригиналношћу.

Савет разматра предлоге јавних политика и прописа везаних за развој креативних индустрија у Србији, али и помаже при одређивању приоритетних циљева и активности и подстиче комуникацију и сарадњу између сектора креативних индустрија и других грана привреде.  

Чланови Савета су: Никола Божовић, Иван Бркљач, Вук Видор, Јасна Димитријевић,  Александра Лазар, Милан Марковић, Андреј Носов, Тијана Палковљевић Бугарски, Љиљана Рогач Мијатовић, Биљана Србљановић, Игор Тодоровић, Егзит фондација, Београдска културна мрежа, Српска филмска асоцијација, Старт ИТ.

Чланови савета су волонтерски ангажовани. Критеријуми по којима су одабрани су међународна признатост, искуство и допринос у развоју креативних индустрија у земљи, али и спремност да се ангажују у решавању конкретних проблема и налажењу решења за даље унапређење ове најбрже растуће привредне гране.  

Чланови савета су на основу области њихове експертизе подељени у више радних група. У рад радних група позивају се и бројни стручни представници ове индустрије који нису чланови Сaвeта. Приоритет је фокус на конкретне иницијативе које могу да помогну унапређење правног и пословног окружења за развој сектора и лакши рад појединаца и организација у њему.

На овај начин сва решења, предлози и кораци који се буду реализовали долазе управо као одговор на мишљење стручне јавности, која сада има могућност не само да изрази свој став, већ да и утиче на конкретна решења и предлаже нове иницијативе.