Кутија за идеје

Ваша идеја нам је важна!

Принцип рада председнице Владе, њеног тима и Савета за креативне индустрије је стални отворени дијалог са стручном јавношћу. У том циљу се често организују састанци, панел дискусије, радионице. Пред Вама је форма у којој можете и писмено, у свако доба указати на проблеме у различитим секторима креативних индустрија, дати своје предлоге, понудити решења и креативне идеје, и указати на примере који су дали резултате.

Уколико се ради о проблему, питању које се регулише неким прописом, наведите тачно који је (чак и који члан, уколико имате ту информацију)