Технологијa

3Латерал

Технологије за дигитализацију људи

Развија напредне технологије које су основа будућих форми дигиталних медија, у којима ће разлика између стварног и виртуелног човековог изгледа, покрета и интеракције постати неприметна.