Ideje

Sofija Stefanović

Antropološkinja

Glavna istraživačica na projektu Erc Birth u okviru Biosens instituta i profesorka na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Istraživačica praistorijske bioarheologije na Balkanu.