Идеје

Софија Стефановић

Антрополошкиња

Главнa истраживачица на пројекту Erc Birth у оквиру Биосенс института и професорка на Филозофском факултету, Универзитета у Београду. Истраживачица праисторијске биоархеологије на Балкану.

  • Категорије: Уметност
  • Категорије: Некатегоризовано
  • Категорије: Некатегоризовано
  • Категорије: Иновације
  • Категорије: Некатегоризовано