Ideje

Gordana Vunjak Novaković

Inženjerka biomedicine

Univerzitetska profesorka na Univerzitetu Kolumbija. Objavila više od 370 naučnih radova, citirana 40.000 puta. Članica nacionalnih američkih akademija za inženjerstvo, medicinu i akademije izumitelja.