Kreativni ambasadori

Mreža međunarodno prepoznatljivih talentovanih pojedinaca, koji inspirišu svojim dostignućima i idejama, i na najbolji način promovišu Srbiju u svetu.