Креативни амбасадори

Мрежа међународно препознатљивих талентованих појединаца, који инспиришу својим достигнућима и идејама, и на најбољи начин промовишу Србију у свету.